Regler och bra att tänka på

Regler i Sverige

I Sverige har vi ingen åldersgräns för att få tatuera sig men många tatuerare utför inte tatueringar på barn under 18 år. Är man inte myndig behövs vårdnadshavaren tillstånd. Det är egna regler som de har satt. Hur är det med smittskyddslagen, ställer sig några kanske frågan? Jo, den är aktuell i allra högsta grad. I den lagen står vilka sjukdomar som är anmälningspliktiga. Bär någon på en smitta måste alltså den personen meddela detta. Skulle en smittad person inte meddela det kan den komma att straffas. Det räcker med att andra utsätts för smittorisken.

Att tänka på

Är du nickelallergiker? Har du någon annan allergi? Meddela det till den som ska tatuera dig. Det kan vara bra för honom eller henne att veta.

Egen verksamhet

Att ha egen verksamhet är inte alltid det enklaste. Det är mycket man måste tänka på. Många gånger är det så att man blir intresserad av något. Man vill ha det men man vet inte så mycket om det. Det är ett måste när det gäller att tatuera andra människor. Den som driver denna sorts verksamhet har en del krav på sig. Att uppfylla miljö balkens krav är ett måste. Han eller hon måste ta reda på allt den bara kan om vad som gäller och måste ha bra kunskap om hur den skyddar andra människors hälsa. Även miljön måste han eller hon tänka på.

Som ni kanske förstår är hygien otroligt viktig i denna miljö. Att sprita händerna och hålla rent är absolut ett måste. Det finns kemiska produkter som är mindre bra att ha att göra med. De produkter som kan medföra fara för hälsan är mindre bra med andra ord.