Risker och behandling

Det finns risker med tatuering

Det finns vissa hälsorisker när man tatuerar sig. Då man för in en nål med färg på rakt in i huden så blir det sår som kan bli infekterade. Det kan medföra en del medicinska risker, för den som får tatueringen kan få en allergisk reaktion till exempel. Det kan man aldrig veta i förväg så det gäller att vara försiktig. När det gäller infektioner är det inte så konstigt om man skulle få det. Man låter en nål bryta hudbarriären. Något som är viktigt för den som ska tatuera är att vara mycket noggrann med sina produkter. Han eller hon rekommenderas starkt att följa instruktioner för att minska riskerna för infektioner. Han eller hon måste sterilisera sina saker. Helst ska engångsartiklar användas. Det har visat sig att den som vill tatueras sällan tar reda på först om de är allergiska mot något innan de sätter sig i stolen hos en tatuerare. Man för ändå främmande föremål mot kroppen som man dessutom sticker in i huden. Det kan bädda för infektioner och allergichock.

Det är otroligt viktigt med hygienen. En tatuerare som väljer att använda en och samma maskin med samma tillbehör måste sterilisera dem. Med en tatueringsmaskin kommer man i kontakt med en persons blod och det ska absolut inte överföras till en annan människa. Har den första en blodsjukdom till exempel så kan den sjukdomen överföras till den andra som ska tatuera sig. I dagens tatueringsstudios är de mycket noga med att tvätta och sterilisera sina produkter, men det tåls att upprepa, allt för att förhindra infektioner och sjukdomar. De sjukdomar som man kan få överfört via en tatueringsnål är tuberkulos och HIV samt hepatit B och hepatit C.

Vad gör man vid en infektion?

När man får en infektion har bakterier av något slag tillförts kroppen. En reaktion uppstår och kroppen försöker försvara sig men kroppen reagerar oftast med inflammation. Stället vid inflammationen blir svullet och rött. Feber kan uppstå. Man kan bli trött och huvudvärken kommer som ett brev på posten.

Får man en inflammation eller en infektion kan behandlingen bli antibiotika. Det tar död på bakterierna. När man tar antibiotika är det svårt för viruset att föröka sig. Skulle man få svamp på stället får man i stället läkemedel som är svampdödande.